Buckthorn ภายในในโรคสะเก็ดเงิน

ผลการวิจัยซีบัคธอร์นในประเทศมองโกเลีย โรคสะเก็ดเงินในรูปของเด็ก

สะเก็ดเงินใหม่